Totentreffen 2019, barnelag, Trym Andre,Per Arne, Roy og trener Heidi. 1, 2 og 3 plass