Medlemsskap i Solør Helsesportlag koster kr 1000,- pr år ( da dekker vi trening i Gruehallen og kontigenter på hvert stevne vi deltar på) drakt og spilleutstyr betaler hvert enkelt medlem selv.

Barn under 12 år, kr 500,- pr år.

Man kan også være støttemedlem, kr 200,- pr år.

Ring Svein Olav Tandberg på tlf 901 84 396 eller send en mail til leder@solorhelsesport.com

Med sportslig hilsen fra leder

Svein Olav Tandberg