Åpning Petanque parken ved Åsnes Sykehjem 15.september 2017

Om Petanque

Petanque banene ved Åsnes Sykehjem er stengt pga Covid-19 inntil videre.

Hva er Petanque? Petanque er et kulespill som spilles med stålkuler på et underlag av grus. Målet for spillet er å komme nærmest en liten kule av tre, denne har mange navn, men kalles i Norge hovedsakelig for "grisen". Når alle kuler i en omgang er kastet, får det laget som har kulen nærmest grisen poeng, og laget får et antall poeng lik hvor mange kuler de har nærmere grisen enn motstandernes beste kule. En omgang kan også ende uavgjort, for eksempel hvis det ikke er mulig å avgjøre hvilket lag som har kule nærmest grisen, det utdeles da ingen poeng i en slik omgang. En kamp vinnes av det laget som oppnår 13 poeng først, og det spilles så mange omganger som er nødvendig for dette.

Petanque kan spilles som trippel, dobbel eller singel. I trippel og dobbel har hvert lag 6 kuler, og kan altså i en omgang oppnå maksimalt 6 poeng. Hver spiller på laget skal kaste like mange kuler i en omgang. I singel har hver spiller 3 kuler. En kamp begynner med loddtrekning, og det laget som vinner denne skal kaste første kule i den første omgangen. Først tegner man en ring med diameter. Det laget som har sin kule lengst bort fra grisen, skal nå fortsette å kaste inntil de har en kule nærmere grisen enn motstanderne (ta poenget) eller ikke har flere kuler igjen. Å ta poenget kan gjøres på 3 måter : 1) legge en kule nærmere grisen, 2) skyte bort motstandernes kule eller 3) med sin kule flytte grisen bort fra motstandernes kule. Når bare det ene laget har kuler igjen, kan de fortsette å spille for å få poeng evt. få flere poeng, eller de kan avstå fra å kaste hvis de ikke trenger flere poeng (har 13) eller er redd for å endre situasjonen (flytte på kuler) slik at motstanderne får poeng. Neste omgang starter ved at det laget som fikk poeng i forrige omgang tegner en ring rundt grisen der den ligger, og som i første omgang skal alle kuler i den nye omgangen kastes fra denne ringen.

 

Hvordan spilles Petanque?

En video som viser forskjellige teknikker ved spillet.